Історія, географія, право (Токач Т.Ю)

Osztály

(Клас)

Tantárgy

(Предмет)

Téma

(Тема)

Feladatok

(Завдання)

Segédanyagok

(Допоміжні матеріали)

6. A/B Földrajz 27. §. Az óceánfenék domborzata

28. §. Különleges domborzati formák

29. §. Az atmoszféra szerkezete  30. §. A levegő hőmérsékletének napi járása

31. §. A léghőmérséklet éves járása

32. §. A Föld megvilágítottsága és hőmérsékleti övei

27-32  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. https://kmksz.com.ua/regi/tankonyvek/6.osztaly/Foldrajz%20(Bojko%20V.%20M.,%202014.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/527-geografiya-boyko-6-klas-2014.html

7.A/B Ukrajna története 17. §. A Halics-Volinyi Állam: megalakulásától a tatárvészig 18. §. Tatárjárás az ukrán földeken

19. §. Danilo Romanovics külpolitikája a történelmi források alapján

4. sz. gyakorlati foglalkozás

 

17-19 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete. https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Ukrajna%20tortenete%20(2015,%20V.%20Sz.%20Vlaszov).pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/645-storya-ukrayini-vlasov-7-klas.html

7.A/B Világtörténelem 13. §. A keresztes hadjáratok

14. §.Gyakorlati foglalkozás: a keresztes háborúk következményei (esszé formájában)

15. §. Középkori államok: a széttagoltságtól az egyszemélyes monarchiákig.

13-15§-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete. https://pidruchnyk.com.ua/774-vsesvtnya-storya-pometun-malyenko-7-klas.html
7.A/B Földrajz 50. §. Népesség és országok 51. §. Brazília. Argentína

52. §. Peru

53. §. Földrajzi fekvés. A kontinens megismerésének történetéből

54. §. Domborzat és ásványi kincsek

55. §. Éghajlat

50-55  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. http://karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/7/Kontinensek%20es%20oceanok%20foldrajza%20%282012,%20segedanyag%29.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/703-geografiya-7klas-kobernik-2015.html

9. Ukrajna története 16. §. Ukrán nemzeti mozgalom a XIX.sz. 50-es éveinek végén és a 60-as éveimek elején

17. §. Ukrán nemzeti mozgalom az 1860-1890-es években.

18. §. A krími tatárok nemzeti újjászületése.

16-18 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Kibővített táblázat készítése a Zemsztvo mozgalomról.

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukrajna-t%C3%B6rt%C3%A9nete-O.-V.-Hiszem-2017.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTEVfYjFoSVVSanM/view

 

 

9. Világtörténelem 13. §. Amerikai Egyesült Államok

14. §. Független államok letrejötte latin-Amerikában

15-16. §.  Társadalmi és politikai fejlődés fő irányai. Franciaország

13-16 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás: társadalmi eszmék, változások a lakosság mindennapi életében. (esszé)

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRk1KRk5DVk5mSFk/view

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Vil%C3%A1gt%C3%B6rt%C3%A9nelem-Hiszem-O.-V.-2017.pdf

9. Földrajz 21. §. A világ villamos-energia termelése.

22. §. Ukrajna villamos-energia termelése

23. §. A világ vaskohászata

24. §. A világ szinesfémkohászata

25. §.Ukrajna kohászati termelése

21-25  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. Táblázat készítése a kohászati termelésről. https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/F%C3%B6ldrajz-V.-M.-Bojko-2017.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/993-geografiya-9-klas-boyko.html

10. Ukrajna története 20. §. Az USZSZK államjogi helyzete az 1920-as évek elején és felvétele a Szovjetunióba.

21. §. Éhínség 1921-1923-ban. NEP bevezetése.

22. §.A többségi nemzetek befolyásának  fokozására irányuló politika az USZSZK-ban.

23. §. Erőltetett iparosítás.

24. §. Erőszakos kollektivizáció. Éhínség 1932-33-ban..

20-24§-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás: társadalmi eszmék, változások a lakosság mindennapi életében. (esszé)

https://pick.net.ua/uk/10-class/2405-istoriia-ukrainy

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Ukrajna-t%C3%B6rt%C3%A9nete-2018-O.-V.-Hiszem.pdf

 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/

10. Világtörténelem 14. §. A két háború közötti időszak kihívásai

15. §. A második Rzecz Pospolita

16. §. A Csehszlovák Köztársaság. Kárpátalja Csehszlovákia kötelékében.

14-16 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás: Totalitárius rendszerek Európában. (esszé)

 

 

http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/10/Vilagtortenelem%20(2010,%20Poljanszkij).pdf

 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/vsesvitnya-istoriya-10-klas-gisem-2018-stand-2018

10. Földrajz 25. §. Japán

26. §. Kína

27-28. §. Kína. India

25-28  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete.

Prezentáció keszÍtése a három ország bármelyikeről.

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html

 

 

10. Polgárismeret 21. §. Választások, népszavazás.

22. §.Politikai pártok. Társadalmi szervezetek.

23. §. A jogállam sajátosságai.

21-23 §-ok elsajátítása. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

Április 6-24.

Osztály

(Клас)

Tantárgy

(Предмет)

Téma

(Тема)

Feladatok

(Завдання)

Segédanyagok

(Допоміжні матеріали)

6. A/B Földrajz 33. §. Légnyomás

34. §. Szél

35. §. Légnedvesség

36. §. Légköri csapadékok

37. §. Időjárás

38. §. Éghajlat

33-38  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. https://kmksz.com.ua/regi/tankonyvek/6.osztaly/Foldrajz%20(Bojko%20V.%20M.,%202014.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/527-geografiya-boyko-6-klas-2014.html

7.A/B Ukrajna története 20.§ A Halics-Volinyi Állam Danilo Romanovics és utódai idején

21§. Az oktatás, krónikaírás, építészet és képzőművészet fejlődése a Halics-Volinyi Államban

22. §. Az ukrán földek a Litván Nagyfejedelemség és Lengyel Királyság uralma alatt

 

20-22 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete. https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Ukrajna%20tortenete%20(2015,%20V.%20Sz.%20Vlaszov).pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/645-storya-ukrayini-vlasov-7-klas.html

7.A/B Világtörténelem 16. §. Franciaország a XI-XV.szazadban

17. §. Anglia a XI-XV.szazadban

18. §. Szent Római Birodalom

16-18§-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete. https://pidruchnyk.com.ua/774-vsesvtnya-storya-pometun-malyenko-7-klas.html
7.A/B Földrajz 56. §. Belvizek

57. §. Természeti övezetek

58. §. Lakosság és országok

59. §. Kanada

60. §. Amerikai Egyesült Államok

61. §. Kubai Köztársaság

56-61  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. http://karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/7/Kontinensek%20es%20oceanok%20foldrajza%20%282012,%20segedanyag%29.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/703-geografiya-7klas-kobernik-2015.html

9. Ukrajna története 20. §. Nyugat-ukrén földek társadalmi-gazdasági fejlődése a XIX sz. második felében

21. §. Társadalmi-politikai élet Nyugaz-Ukarajnában

22. §. Radikális mozgalom Galiciában, Bukovinában és Kárpátalján

20-22 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás 199 oldal!

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukrajna-t%C3%B6rt%C3%A9nete-O.-V.-Hiszem-2017.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTEVfYjFoSVVSanM/view

 

 

9. Világtörténelem 15. §. Társadalmi-gazdasági fejlődes Amerika es Európa vezető államaiban

16. §. Franciaország

17. §. Németország

15-17 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás: 123 oldal essze formajában!

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRk1KRk5DVk5mSFk/view

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Vil%C3%A1gt%C3%B6rt%C3%A9nelem-Hiszem-O.-V.-2017.pdf

9. Földrajz 26. §. A világ vegyipari és fafeldolgozó-ipari termékeinek gyártása

27. §. A vegyipar Ukrajnában. A faanyagok és a papír gyártása

28. §. A gépgyártás a jelenkorban

29. §. Gépekés berendezések gyártásának földrajza a világban

30. §. A gépgyártás Ukrajnában

26-30  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. Táblázat készítése a kohászati termelésről. https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/F%C3%B6ldrajz-V.-M.-Bojko-2017.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/993-geografiya-9-klas-boyko.html

10. Ukrajna története 1.       A tömeges megtorlások. Sztalini Alkotmány

2.       Szovjet-Ukrajan nemzeti-kulturális élete

3.       Ukrán földek a második Rzech pospolita kötelékében

26-27-28 paragrafusok elsajátítása.

Torténelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati munka 160 oldal.

https://pick.net.ua/uk/10-class/2405-istoriia-ukrainy

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Ukrajna-t%C3%B6rt%C3%A9nete-2018-O.-V.-Hiszem.pdf

 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/

10. Világtörténelem 17. §. Magyarország

18. §. Románia

19. § Bulgária

20 Jugoszlávia

17-19 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás: Közép-Kelet Európa: választás a demokrácia és az autoritarizmus között.

 

http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/10/Vilagtortenelem%20(2010,%20Poljanszkij).pdf

 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/vsesvitnya-istoriya-10-klas-gisem-2018-stand-2018

10. Földrajz 29. §. Ausztrália

30. §. Az Ausztrál Unió

31. §. Mikronézia. Melanézia. Polinézia

29-31  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete.

 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html

 

 

10. Polgárismeret 23-26 § (online ukrán tankönyvből) 23-26 §-ok elsajátítása. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2020. április 6-24 közötti időszakra szólnak a fenti feldatok.

A  feladatok elsajátítása mellett, nézzétek az állami online órákat, illetve azokat a segédanyagokat, amelyek föl vannak töltve a iskola honlapjára, vagy amelyeket az interneten találtok!

https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/712-online-oktatas

Elérhetőségeim: tommeck84@gmail.com vagy facebook messenger.

Osztály

(Клас)

Tantárgy

(Предмет)

Téma

(Тема)

Feladatok

(Завдання)

Segédanyagok

(Допоміжні матеріали)

6. A/B Földrajz 44-49 § 44-49  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. Prezentáció készítése választott témából!!! https://kmksz.com.ua/regi/tankonyvek/6.osztaly/Foldrajz%20(Bojko%20V.%20M.,%202014.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/527-geografiya-boyko-6-klas-2014.html

7.A/B Ukrajna története 26-28 § 26-28 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Prezentáció készítése választott témából!!!

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Ukrajna%20tortenete%20(2015,%20V.%20Sz.%20Vlaszov).pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/645-storya-ukrayini-vlasov-7-klas.html

7.A/B Világtörténelem 22-24 § 22-24§-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete. https://pidruchnyk.com.ua/774-vsesvtnya-storya-pometun-malyenko-7-klas.html
7.A/B Földrajz 68-73 § 6873  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete.

Prezentáció készítése választott témából!!!

http://karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/7/Kontinensek%20es%20oceanok%20foldrajza%20%282012,%20segedanyag%29.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/703-geografiya-7klas-kobernik-2015.html

9. Ukrajna története 26-28 § 23-25 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Prezentáció készítése választott témából!!!

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukrajna-t%C3%B6rt%C3%A9nete-O.-V.-Hiszem-2017.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTEVfYjFoSVVSanM/view

 

 

9. Világtörténelem 21-23  § 21-23 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Gyakorlati foglalkozás: 123 oldal essze formajában!

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRk1KRk5DVk5mSFk/view

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Vil%C3%A1gt%C3%B6rt%C3%A9nelem-Hiszem-O.-V.-2017.pdf

9. Földrajz 36-40  § 36-40  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete. https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/F%C3%B6ldrajz-V.-M.-Bojko-2017.pdf

 

https://pidruchnyk.com.ua/993-geografiya-9-klas-boyko.html

10. Ukrajna története 33-36 § 33-36 paragrafusok elsajátítása.

Történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Prezentáció készítése választott téma egyikéből!!!

https://pick.net.ua/uk/10-class/2405-istoriia-ukrainy

 

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Ukrajna-t%C3%B6rt%C3%A9nete-2018-O.-V.-Hiszem.pdf

 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/

10. Világtörténelem 24-26 § 24-26 §-ok elsajátítása, történelmi fogalmak, személyek ismerete.

Prezentáció készítése választott téma egyikéből!!!

 

http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/10/Vilagtortenelem%20(2010,%20Poljanszkij).pdf

 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/vsesvitnya-istoriya-10-klas-gisem-2018-stand-2018

10. Földrajz 37-41 § 37-41  §-ok elsajátítása, munka az atlasz és kontúrtérkép aktuális részeivel. Földrajzi fogalmak ismerete.

Prezentáció készítése választott  téma egyikéből!!!

 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html

 

 

10. Polgárismeret 31-33 § (online ukrán tankönyvből) 31-33 §-ok elsajátítása. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2020. május 18-29 közötti időszakra szólnak a fenti feladatok.

A  feladatok elsajátítása melett, nézzétek az állami online órákat, illetve azokat a segédanyagokat, amelyek föl vannak töltve a iskola honlapjára, vagy amelyeket az interneten találtok! Ha valakinek plusz segítségre van szüksége, az keressen, kiabáljon, írjon és mutogasson! JJJ

https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/712-online-oktatas

Elérhetőségeim: tommeck84@gmail.com vagy facebook messenger.

Ide várom a prezentációkat vagy referátumokat!!!!!!