Угорська мова та література (Сабо-Чік Д.К.)

Magyar nyelv és integrált irodalom

(5. b, 6. a, b, osztályok)

 

Március 16-március 20.

 

Osztály Tantárgy Téma Feladatok
5. b Magyar nyelv 1. A szavak világa. A hangalak és Tankönyv: 130-134. o. Olvassuk
jelentés kapcsolata. el és írjuk át a vastag betűvel
Hangutánzó és hangulatfestő kijelölt szabályokat a füzetbe (a
szavak. hangalak és jelentés kapcsolata,
a hangutánzó szavak (131. o.),
hangulatfestő szavak (133. o.)
Végezzük el a következő
gyakorlatokat: 251. gyak.,
132.o., 257. gyak. 135. o.
2. Az egyjelentésű és Tankönyv: 135-139. o. Írjuk át a
többjelentésű szavak vastag betűvel kijelölt
szabályokat (mik azok az egy- és
többjelentésű szavak), végezzük
el az alábbi gyakorlatot: 265.
gyak. 137.o.
Integrált irodalom 1. Petőfi Sándor életútja Készítsük el Petőfi Sándor
életrajzi vázlatát (147-148. o.)
2. János vitéz (I-VII. fejezet) Figyelmesen olvassuk el az
említett fejezeteket.
Kívülről meg kell tanulni az I.
fejezet min. 1-5 versszakát!
Aki 12-est szeretne, több
versszakot kell megtanulni, akár
az egész első fejezetet!
6. a Magyar nyelv 1. A mutató névmás Tankönyv: 198-201. o. Olvassuk
el figyelmesen. Rajzoljuk át a
füzetbe a 200. oldalon található
táblázatot. Végezzük el a
következő gyakorlatot: 325.
gyak., 201. o.
2. A vonatkozó névmás Tankönyv: 203-205. o.
Rajzoljuk át a 204. oldalon
található táblázatot.
3. A határozatlan névmás Tankönyv: 206-207. o.
Rajzoljuk át a 206. oldalon
található táblázatot
Végezzük el a következő
gyakorlatot: 337. gyak., 206. o.
(írjuk át a mondatokat, húzzuk
alá a határozatlan névmásokat)

 

Integrált irodalom 1.  A novellák. Mikszáth Készítsük el Mikszáth Kálmán
Kálmán életútja életrajzi vázlatát (179-180. o.)
2.  Mikszáth Kálmán: A ló, a Figyelmesen olvassuk el a
bárányka és a nyúl novellát. Fogalmazzuk meg,
milyennek ismertük meg a beteg
gyereket? Írjuk be a füzetbe!
6. b Magyar nyelv 1. A mutató névmás Tankönyv: 167-170. o. Olvassuk
el figyelmesen. Rajzoljuk át a
168-169. oldalon található
táblázatot a füzetbe. Végezzük el
a következő gyakorlatot: 203.
gyak., 169. o. (írjuk ki a mutató
névmásokat)
2. A vonatkozó névmás Tankönyv: 171-172. o.
Rajzoljuk át a 171. oldalon
található táblázatot. Végezzük el
a következő gyakorlatot: 205.
gyak., 171. o.
3. A határozatlan névmás Tankönyv: 172-173. o.
Rajzoljuk át a 173. oldalon
található táblázatot
Végezzük el a következő
gyakorlatot: 208. gyak., 173. o.
(írjuk át a mondatokat, húzzuk
alá a határozatlan névmásokat)
Integrált irodalom 4. A novellák. Mikszáth Készítsük el Mikszáth Kálmán
Kálmán életútja életrajzi vázlatát (162-163. o.)
5. Mikszáth Kálmán: A Figyelmesen olvassuk el a
ló, a bárányka és a nyúl novellát. Fogalmazzuk meg,
milyennek ismertük meg a beteg
gyereket? Írjuk be a füzetbe!

Magyar nyelv és integrált irodalom

(5. b, 6. a, b, osztályok)

 

Március 23-március 27.

 

Osztály Tantárgy Téma Feladatok
5. b Magyar nyelv 1. Az azonos alakú szavak Tankönyv: 139-141. o.
Olvassuk el és írjuk át a
vastag betűvel kijelölt
szabályokat a füzetbe
Végezzük el a következő
gyakorlatokat: 271. gyak.
140.o.
2. A rokon értelmű szavak Tankönyv: 141-144. o. Írjuk
át a vastag betűvel kijelölt
szabályt (a 141. oldalon),
végezzük el az alábbi
gyakorlatot: 281. gyak.
143.o.
Integrált irodalom 1. János vitéz (VIII-XIV. fejezet) Figyelmesen olvassuk el az
említett fejezeteket (166-
176.o.)
Rajzoljuk le a füzetbe,
milyennek képzeljük
Kukorica Jancsit. Írjuk a
rajz mellé János vitéz  jó és
rossz tulajdonságait (egyik
oldalra a jó tulajdonságait,
másik oldalra a rossz
tulajdonságait)
Ne felejtsük el, hogy meg
kell tanulni az I. rész
minimum 1-5 versszakát!

Segédanyagok:

Itt meghallgathatjátok a művet hangoskönyv formájában:

https://www.youtube.com/watch?v=_nwsGIiIqj8

 

Itt pedig elemzést hallhattok a János vitézről:

https://www.youtube.com/watch?v=INKfZXtruEc&list=PL0hWfPdqf_3ZX0JY3rdcXw5ZOcCLosIOK&index=2

 

6. a Magyar nyelv 1. Az általános névmás Tankönyv: 207-210. o.
Rajzoljuk át a füzetbe a 208.
oldalon található táblázatot.
2. A névmások helyesírása Végezzük el a következő
gyakorlatot: 345. gyak.,
212. o. (írjuk át a
mondatokat, húzzuk alá a
névmásokat)

 

Segédanyagok (a névmások összefoglalása):
https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6jtytJ91Pt4&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=O8IqOazp0IY&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=9
Integrált irodalom 1.  Karinthy Frigyes életútja Készítsük el Karinthy
Frigyes életrajzi vázlatát
(171. o.)
2.  Karinthy Frigyes: Magyarázom a Figyelmesen olvassuk el a
bizonyítványom részletet (172-174.o.).
Fogalmazzuk meg,
milyennek ismertük meg a
tanulót? Pozitív vagy
negatív hős? Miért? Írjuk be
a füzetbe!
6. b Magyar nyelv 1. Az általános névmás Tankönyv: 173-174. o.
Rajzoljuk át a 174. oldalon
található táblázatot a
füzetbe. Végezzük el a
következő gyakorlatot: 209.
gyak., 174. o.
2. A névmások helyesírása Végezzük el a következő
gyakorlatot: 2. gyak., 275.o.

Segédanyagok (a névmások összefoglalása):

 

https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=7 https://www.youtube.com/watch?v=6jtytJ91Pt4&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=8 https://www.youtube.com/watch?v=O8IqOazp0IY&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=9

 

Integrált irodalom 1. Karinthy Frigyes életútja Készítsük el Karinthy
Frigyes életrajzi vázlatát
(177-178. o.)
2. Karinthy Frigyes: Magyarázom a Figyelmesen olvassuk el a
bizonyítványom részletet (172-174.o.).
Fogalmazzuk meg,
milyennek ismertük meg a
tanulót? Pozitív vagy
negatív hős? Miért?  Írjuk
be a füzetbe!

Magyar nyelv és integrált irodalom

(5. b, 6. a, b, osztályok)

 

Március 30-április 3.

 

Osztály Tantárgy Téma Feladatok
5. b Magyar nyelv 1. A hasonló alakú szavak Tankönyv: 145-146. o.
A hasonló hangsorból álló, de eltérő
jelentéssel bíró szavakat hasonló
alakú szavaknak nevezzük (paroním
szavak), pl.: fáradság-fáradtság,
egyelőre-egyenlőre, gépel-géppel
(ezt a szabályt írjuk be a füzetbe)
2.  Az ellentétes jelentésű szavak Tankönyv: 146-147. o.
Azok a szavak, melyek jelentése Végezzük el az alábbi
egymással ellentétes (antonímák), gyakorlatot: 293. gyak.
pl.: fehér-fekete, rövid-hosszú (ezt 147.o.
a szabályt írjuk be a füzetbe)
Integrált irodalom 1. János vitéz (XV-XXIII. fejezet) Figyelmesen olvassuk el az
említett fejezeteket  (177-
191.o.)
Bátornak tartod-e János
vitézt? Miért? Milyen
tetteket hajtott végre? Írj be
néhányat a füzetbe!
Ne felejtsük el, hogy meg
kell tanulni az I. rész
minimum 1-5 versszakát!

Segédanyagok:

Itt meghallgathatjátok a művet hangoskönyv formájában:

https://www.youtube.com/watch?v=_nwsGIiIqj8

 

Itt pedig elemzést hallhattok a János vitézről:

https://www.youtube.com/watch?v=INKfZXtruEc&list=PL0hWfPdqf_3ZX0JY3rdcXw5ZOcCLosIOK&index=2

 

6. a Magyar nyelv 1. A névmások összefoglalása Ismételjük át az eddig tanult
névmásokat!
2. Az idézet Figyeljük meg, hogyan és
Idézetnek nevezzük azt, ha milyen írásjeleket
valakinek  a  szavait  szó  szerint használunk idézés közben!
megismételjük. Az idézetet Feladat: írj be a füzetbe 3
idézőjelbe („) tesszük. Idézéskor az számodra kedves idézetet
idéző mondat állhat: (bármilyen műből),
a) Az idézet előtt, pl.: feltétlenül tüntesd fel a
Kazinczy Ferenc ezt mondta: „Jót s jól! szerzőt, figyelj oda a
Ebben áll a nagy titok.” helyesírásra (idézőjel,
b) Az idézet után: „Jót s jól! Ebben áll kettőspont, gondolatjel
a  nagy  titok”  –  mondta  Kazinczy helyes használata)

 

Ferenc.
c) Az  idézet  közben:  „Jót  s  jól!  –
mondta Kazinczy Ferenc – Ebben
áll a nagy titok.”
Tehát  az  idézet  két  részből  áll:
idéző mondat (Kazinczy Ferenc ezt
mondta) és idézet („Jót s jól! Ebben
áll a nagy titok”) (ezt írjuk át a
füzetbe)
Segédanyagok (a névmások összefoglalása):
https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6jtytJ91Pt4&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=O8IqOazp0IY&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=9
Integrált irodalom 1. Móricz Zsigmond élete Készítsük el az író életrajzi
vázlatát (185-186.o.)
2. Móricz Zsigmond: Ami Figyelmesen olvassuk el a
megérthetetlen novellát (186-192.o.)
Pannikával látszólag jót
tettek, hiszen a tanárnő
kérésére ebédet adtak neki.
Fogalmazd meg, valójában
jól bántak-e a kislánnyal.
Hogyan viselkedett vele a
gazdag család? Néhány
mondatban írd be a füzetbe
a véleményedet!
6. b Magyar nyelv 1. A névmások összefoglalása Ismételjük át az eddig tanult
névmásokat!
2. Az idézet Figyeljük meg, hogyan és
Idézetnek nevezzük azt, ha milyen írásjeleket
valakinek  a  szavait  szó  szerint használunk idézés közben!
megismételjük. Az idézetet Feladat: írj be a füzetbe 3
idézőjelbe („) tesszük. Idézéskor az számodra kedves idézetet
idéző mondat állhat: (bármilyen műből),
a) Az idézet előtt, pl.: feltétlenül tüntesd fel a
Kazinczy Ferenc ezt mondta: „Jót s jól! szerzőt, figyelj oda a
Ebben áll a nagy titok.” helyesírásra (idézőjel,
b) Az idézet után: „Jót s jól! Ebben áll kettőspont, gondolatjel
a  nagy  titok”  –  mondta  Kazinczy helyes használata)
Ferenc.
c) Az  idézet  közben:  „Jót  s  jól!  –
mondta Kazinczy Ferenc – Ebben
áll a nagy titok.”
Tehát  az  idézet  két  részből  áll:
idéző mondat (Kazinczy Ferenc ezt
mondta) és idézet („Jót s jól! Ebben
áll a nagy titok”) (ezt írjuk át a

 

füzetbe)

 

Segédanyagok (a névmások összefoglalása):

 

https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=7 https://www.youtube.com/watch?v=6jtytJ91Pt4&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=8 https://www.youtube.com/watch?v=O8IqOazp0IY&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=9

 

Integrált irodalom 1. Móricz Zsigmond élete Készítsük el az író életrajzi
vázlatát, a munkásságát és
írói korszakait már nem kell
beírni. (183-184.o.)
2. Móricz Zsigmond: Ami Figyelmesen olvassuk el a
megérthetetlen novellát (185-189.o.)
Pannikával látszólag jót
tettek, hiszen a tanárnő
kérésére ebédet adtak neki.
Fogalmazd meg, valójában
jól bántak-e a kislánnyal.
Hogyan viselkedett vele a
gazdag család? Néhány
mondatban írd be a füzetbe
a véleményedet!

Magyar nyelv és integrált irodalom

(5. b, 6. a, b, osztályok)

 

Április 6-április 17.

 

Osztály Tantárgy Téma Feladatok
5. b Magyar nyelv 1.  A szó szerkezete. Szavak és Tankönyv: 147-151. o. –
szóelemek. A szóösszetételek. olvassuk el figyelmesen!
A szavak alkotórészeit szóelemeknek Végezzük el az alábbi
nevezzük. A szó összetétele: gyakorlatot: 300. gyak.
szótő+toldalék (képző, jel, rag) 150.o.
A két vagy több szóból alkotott
szavakat összetett szavaknak
nevezzük. Részei: előtag és utótag,
pl.: tanár+nő=tanárnő,
tyúk+hús+leves= tyúkhúsleves.
Az összetett szavakat mindig az
összetett szavak határán választjuk
el (ezeket a szabályokat írjuk be a
füzetbe)
Integrált irodalom 1.  János vitéz (XXIV-XXVII. fejezet) Figyelmesen olvassuk el az
említett fejezeteket (191-
198.o.)
A János vitéz lezárásaként
kérem, hogy akinek van
lehetősége, készítsen videót
a versmondásról, és küldje
el nekem viberen, így
osztályozni tudnám a
memoriter anyagot!
2.  A novellák és ifjúsági regények Készítsük el Molnár Ferenc
világa. Molnár Ferenc: A Pál utcai életrajzi vázlatát.
fiúk Olvassuk el a regény I-III.
fejezetét (200-203.o.), írjuk
ki a füzetbe a szereplőket.
6. a Magyar nyelv 1. A párbeszéd Írjunk párbeszédet, melynek
Két személynek a társalgását témája a következő: A
párbeszédnek (dialógusnak) barátommal/barátnőmmel
nevezzük. Ha írásban szó szerint megbeszélem, hogyan
rögzítjük a társalgást, az egyes töltöm a karantént.
válaszok előtt gondolatjeleket Figyeljünk oda a
használunk és új sorból írjuk a helyesírásra.
mondatokat, pl.:

 

−  Hová futsz, te kicsi őz?
Oda, ahol várnak (…)
(ezt írjuk át a füzetbe)
Integrált irodalom 1.  Az ifjúsági regény. Mark Twain: Készítsük el az író életrajzi
Tom Sawyer kalandjai vázlatát (193-194.o.)
Olvassuk el a regény 1-10.
fejezetét (194-210.o)
Írjuk ki a füzetbe a
főszereplőket!
6. b Magyar nyelv 1.  A párbeszéd Írjunk párbeszédet, melynek
Két személynek a társalgását témája a következő: A
párbeszédnek (dialógusnak) barátommal/barátnőmmel
nevezzük. Ha írásban szó szerint megbeszélem, hogyan
rögzítjük a társalgást, az egyes töltöm a karantént.
válaszok előtt gondolatjeleket Figyeljünk oda a
használunk és új sorból írjuk a helyesírásra.
mondatokat, pl.:
−  Hová futsz, te kicsi őz?
Oda, ahol várnak (…)
(ezt írjuk át a füzetbe)
Integrált irodalom 2.  Az ifjúsági regény. Mark Twain: Készítsük el az író életrajzi
Tom Sawyer kalandjai vázlatát (191 o.)
Olvassuk el a regény 1-10.
fejezetét (193-209.o)
Írjuk ki a füzetbe a
főszereplőket!

Magyar nyelv és integrált irodalom

 (5. b, 6. a, 6. b osztályok)

 

Április 22-május 8.

 

Osztály Tantárgy Téma Feladatok
5. b

 

Magyar nyelv 1.      A toldalékok. A képző, jel és a rag.

 

A képző megváltoztatja a szavak jelentését, gyakran szófaját is, segítségével új szavakat alkothatunk, pl.: hal (főnév) – halász (főnév), hang (főnév) – hangos (melléknév). Leggyakoribb képzőink:

·         -s, -ász, -ész

·         -ság, -ség

·         -ú, -ű, -jú, -jű

·         -tlan, -tlen, -talan, -telen

·         -i

·         dik

 

A jelek segítségével nem alkotunk új szavakat, csupán módosítjuk a szavak jelentését. Jelek:

·         -t, -tt (a múlt idő jele, pl.: tanult, olvasott)

·         -j (a felszólító mód jele, pl.: tanulj!)

·         -na, -ne, -ná, -né (a feltételes mód jele, pl.: tanulna)

·         -k (a többes szám jele:, pl.: tanulók)

·         -bb (a középfok jele, pl.: okosabb)

·         -é (birtokjel, pl: a gyereké)

·         -i (birtoktöbbesítő jel, pl.: a gyerekéi)

 

A ragok nem változtatják meg a szavak jelentését, azok mondatbeli szerepét jelölik. A rag lezárja a szót. Leggyakoribb ragjaink: -ban, -ben, -ba, -be, -ból,- ből, -t (tárgyrag), -ra, -re, -nak, -nek, -tól,   -től, stb.

(ezeket a szabályokat írjuk be a füzetbe)

Tankönyv: 152-153. o. – olvassuk el figyelmesen!

Végezzük el az alábbi gyakorlatot: 308. gyak. 153.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankönyv: 154-155. o. – olvassuk el figyelmesen!

Végezzük el az alábbi gyakorlatokat: 314. gyak., 315.gyak. 156.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankönyv: 156-157. o. – olvassuk el figyelmesen!

Végezzük el az alábbi gyakorlatot: 318. gyak., 157.o.

 

 

Integrált irodalom

 

1.      Rudyard Kipling: A dzsungel könyve

 

Készítsük el Kipling életrajzi vázlatát (212.o.).

Olvassuk el a könyvben található részleteket (212-217. o.). Jól tette-e Maugli, hogy visszatért az emberek közé? Írjuk le véleményünket a füzetbe.

 

6. a, b

 

Magyar nyelv 1.    A magyar nyelv szókészlete

Szavaink, kifejezéseink összességét szókészletnek vagy szókincsnek nevezzük. Szókészlete van a tudományoknak, szakmáknak, nyelvjárásoknak, szókincse pedig az embereknek van. A magyar nyelvben közel 1 millió szó van, de természetesen az emberek szókincse változó, kinek kisebb, kinek nagyobb. Az egyéni szókincs függ az ember környezetétől, korától, foglalkozásától, műveltségétől. Megkülönböztetünk:

a)      Aktív szókincset (azok a szavak, amelyeket ismerünk és mindennap használunk).

b)       Passzív szókincset (azok a szavak, amelyeket ismerünk, de nem vagy nagyon ritkán használunk).
Az ember szókincse folyamatosan bővül, pl. hatéves korban a szókincsünk kb. 2000 szóból áll, 14-15 éves korban már kb. 7000 szót ismerünk.

 

2.      A magyar nyelv eredete

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Kb. 1000 finnugor eredetű szó van nyelvünkben. A magyar nyelv szókészlete 4 rétegből áll:

a)      Finnugor eredetű szavak, pl.: apa, nő, ősz, ég, kutya, lepke, hal, vaj, én, mi stb.

b)     Belső keletkezésű szavak, pl.: szemtelen, kapa, csupasz stb.

c)      Jövevényszók
– szláv jövevényszók: király, megye, pap, cseléd, unoka, szalma, málna stb.

–  német jövevényszók: kastély, polgár, farsang stb.

d)     Idegen szavak, pl.: dupla, allergia, kompjuter, influenza stb.

 

3.      Frazeológia

Frazeológia = szólások, szóláshasonlatok és közmondások.

A szólások olyan szókapcsolatok, melyek átvitt értelemmel bírnak, pl: rövidebbet húzza (=rosszabbul jár), ágrószakadt (=szegény, szerencsétlen) stb.

A szoláshasonlat valamilyan hasonlatot tartalmaz. Pl: Reszket, mint a nyárfalevél. Ritka, mint a fehér holló stb.

A közmondás népi bölcsességet, megfigyelést fejez ki sokszor vicces formában, pl: A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ki korán kel, aranyat lel stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjts legalább 7 idegen szót és írd mellé a magyar megfelelőjét. Pl.: kompjuter – számítógép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írj legalább 7 közmondást vagy szólást és magyarázd meg a jelentésüket, pl.: Aki másnak vermet ás, maga esik bele = ha másnak rosszat akarunk, végül mi fogunk szenvedni.

   

Integrált irodalom

 

1.      Az ifjúsági regény. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai

 

 

 

 

2.      Csukás István: Keménykalap és krumpiorr

 

 

 

Olvassuk el a regény 11-35. Fejezetét. Írjuk le, milyennek ismertük meg Tom Sawyert, milyen pozitív és milyen negatív tulajdonságai vannak?

Készítsük el Csukás István életrajzi vázlatát. Olvassuk el a könyvben található részleteket!