4-А клас

Távoktatás  4.a osztály

 

 

N Tantárgy /Téma Házi feladat
1.      Matematika  
   

Törtek. A törtek összehasonlítása. Azonos számlálójú és nevezőjű törtek. A szám törtértékének a meghatározása. Feladatok megoldása.

 

Nullával végződő számok szorzása

Feladatok megoldása

 

 Olvasd el figyelmesen    N 751-754.   Végezd el N755,N756. Tanuld meg a szabályt! N762,778,788.  Oldd meg a feladatokat-N787,N812,N829.Figyeld meg N839,N841,N848 Használd a linkeket amit viberen kaptál.
2.                                        Magyar nyelv

 

 
  A j hang jelölése. Hosszú mássalhangzó a főnevekben.

A melléknév.A melléknév fokozása. A melléknév helyesírása.

 

Tanuld meg a szabályt!Végezd el 235.238 gyak.,Ird le 244,245 gyak.Olvasd el figyelmesen 133.old.Végezd el 251,266,272 gyak.Pótold a betűket 275 gyak. Alkoss szókapcsolatokat 282 gyak. Foglald mondatba 285 gyak. Egészítsd ki 289 gyak.
3.                            Irodalmi olvasás

 

 
  Kuruc-e vagy labanc?  Koncz Márton számítása. Megjártam a hadak útját. Március 15-e és Petőfi .Csatadal.

A Podheringi csata. Petőfi halála.

Kifejező olvasás,tartalommondás vázlat alapján.Készíts olvasó naplót.
4.                           Természetrajz

 

 
  Azovi-tenger. Ukrajna talajai és védelmük. Ukrajna természeti övezetei.Vegyes erdők. Erdős sztyepp.

 

Olvasd el a 39-43 paragr.  Készíts oktatási projektet 138.old. Végezz kísérletet 131.old.  Használd a linkeket a viberen.
5.      Ukrán nyelv és olvasás

 

 
  Зв’язокприслівника з дієсловом. Прислівники–антоніми. Головні та другорядні члени речення. Зв’язокслів у реченні. Видиречень за метою висловлювань. Речення з однорідними членами.

 

Вивчити правило до теми.Виконативправу 352,365,87,93,98,101,104Повторити ГімнУкраїни. Розгляньтаблицю-впр 97.Прочитай с 37-39,с 41-43,с 44,с 51-53 Дай відповіді на запитання.
6.      Образотворчемистецтво

 

Намалюй «Українськийрушничок»,»Мійрідний край».Старовиннаархітектура.
7.      Трудовенавчання

 

Виготовленням.якоїіграшки. Декоруванняписанок.
8.      Я у світі

 

Прочитати з підручникаУкраїна і світ. Українці,яківдосконалилисвіт.
9.      Основиздоров.я

 

Прочитати з підручникаСамооцінка і поведінкалюдини.  Упевненість і самовпевненість.