3 клас

Távoktatás  3. osztály

N Tantárgy /Téma

Предмет/Тема

Feladatok

Завдання

Pótfeladatok/Érdekességek

Додаткові завдання/Цікавинки

 

1.      Matematika
 

1)        Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24∙3. Задача на суму двох добутків.

 

2)        Множення числа на суму. Множення суми на число.

 

 

3)        Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 3∙24. Складання рівностей.

 

4)        Множення різниці на число.

 

 

5)        Множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних випадків, виду 70∙8, 420:6. Перетворення іменованих чисел.

 

6)        Множення виду 320∙3. Задачі, пов’язані з одиничною нормою.

 

 

№ 808/1,2

№ 809

 

Прочитати правило

№ 816, 817

№ 829, 830

 

№ 834/1,2

№ 836

 

Прочитати правило

№ 847, 849

 

№ 853, 856

 

 

 

№ 864, 870

 

 

 

 

 

№ 828, 832, 833

 

 

 

№ 841, 842,843

 

 

 

№ 846, 850

 

 

№ 859, 860

 

 

 

 

№ 867, 870

 

http://www.okosdoboz.hu/

2.      Magyar nyelv

 

1)      A -ba, -be, -ban, -ben ragos szavak.

 

2)      A -ból, -ből, -ról, ről, -tól, -től ragos szavak.

 

3)      A -hoz, -hez, -höz ragos szavak.

 

4)      Az -n, -on, -en, -ön ragos szavak.

 

 

5)      A -nál, -nél ragos szavak.

 

6)      A -val, -vel ragos szavak.

Elolvasni a szabályt

4. gyak. 128. old.

Elolvasni a szabályt

2. gyak. 1289. old.

 

2. gyak. 131. old.

 

3. gyak. 132. old.

 

3. gyak. 133. old.

 

4. gyak. 136. old.

 

 

 

2.      gyak. 127. old.

3. gyak. 129. old.

 

 

4. gyak. 131. old.

 

1. gyak. 132. old.

 

 

 

 

5. gyak. 136. old.

 

http://www.okosdoboz.hu/

 

3.      Irodalmi olvasás

 

1)        Benedek Elek: Itt vannak a fecskék.

 

2)   Gárdonyi Géza: Megjöttek a fecskék (részlet)

 

 

3)        Gárdonyi Géza: Jönnek a gólyák

 

4)        Egy kis illemtan: Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen?

(emlékezetből)

 

Elolvasni

 

Elolvasni

 

Elmondani a tartalmát

4.      Természetrajz

 

1)   Які тварини першими заселили суходіл? Земноводні і плазуни.

 

2)   Як птахи підкорили повітряний простір? Способи живлення птахів

Як птахи піклуються про своє потомство? Розмноження птахів

 

4)   Звірі (ссавці). Як звірі пристосувалися до життя в різних умовах?

Як звірі піклуються про своє потомство? Розмноження звірів.

Чим дикі тварини відрізняються від свійських?

 

5)   У чому загадковість світу грибів? Гриби — живі організми. Будова грибів.

Яке значення мають гриби у природі та житті людей?

 

6)    Бактерії. Значення бактерій у природі і для людини.

 

(с.107-108)

 

 

(с.109-113)

 

 

 

(с.114-121)

 

 

 

 

 

(с.122-125)

 

 

 

 

(с.126-127)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvN1VroN0Z4

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtZJlaWgfg4

https://www.youtube.com/watch?v=EkRxQ0MeZFg

https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45MkXkk

https://www.youtube.com/watch?v=MVe28sn1QH0

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync

https://www.youtube.com/watch?v=xfdT8TimZ8Y

5.      Ukrán nyelv és olvasás

 

Мова

1)      Слова, що служать для зв΄язку інших слів

 

2)      Що таке речення?

 

 

 

 

3)      Головні члени речення. Підмет (alany)

 

 

 

 

4)      Головні члени речення. Присудок(állítmány)

 

 

 

 

5)      Другорядні члени речення. Поширені речення (bővítmény)

 

 

 

 

 

6)      Поширення речень

 

Читання

1)      Закарпаття.

 

 

 

2)      Леся Українка Пісенька весняної води. Леся Українка

 

 

 

 

3)      Іван Франко «Надійшла весна прекрасна…»

«Гріє сонечко!»

Впр. 333.

 

 

Вивчити правило с. 154.(основне)

Впр. 339.

 

Вивчити правило с. 156.

Впр. 346.

(підкреслюються: _______________)

Вивчити правило с. 157.

Впр. 347.

(підкреслюються:

==============)

 

Вивчити правило с. 160.

Впр. 352.

(підкреслюються:

. . . . . . . . . . . . . . .)

 

Впр. 361.

 

 

с. 144-145. прочитати

 

 

с. 150-151.

Відповісти на питання

 

 

с. 150-151.

Відповісти на питання

Впр. 334.

 

 

 

Впр. 342.

 

 

 

Обовʼязково вивчити правило

 

 

 

Обовʼязково вивчити правило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 362.

 

 

Підготувати реферат про ЗАКАРПАТТЯ

 

 

Вивчити любий вірш Лесі Українки не з підручника

 

 

 

 

Вивчити любий вірш Івана Франка не з підручника

N Tantárgy /Téma

Предмет/Тема

Feladatok

Завдання

Pótfeladatok/Érdekességek

Додаткові завдання/Цікавинки

 

1.             Matematika
1)   Ділення суми на число. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3.

 

 

 

 

 

 

 

2)   Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2. Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове шляхом розкладання на зручні доданки.

 

 

 

 

3)   Перевірка ділення множенням. Перевірка дії множення дією ділення.

 

 

 

 

 

4)   Ділення виду 360:3.

 

 

 

 

 

 

 

 

5)   Ділення виду 64:16 шляхом випробовування. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове.

 

 

 

 

 

 

 

№886

(Зразок: №887)

№895,

№896

T.– 1nap-8vödör  ┐

│? 5 nap

R.– 7nap-42vödör┘

(3 művelet)

 

 

(Зразок: №898)

№908

№906

I. k.-24kg←―――┐┐?

II.k.-6kg-mal kev.-┘┘

? üveg 3 kg-jával

(3 művelet)

 

 

№924,

№927

№932 (з руди жалізо)

21 kg – 7 kg

54 kg – ? kg

(2 művelet)

 

 

(Зразок: №935)

№936

№942

2 párna – 100 hrn.

1paplan–2-szer több 1 párnánál

3 paplan – ? hrn

(3 művelet)

 

 

(Зразок: №943)

№944

(Зразок: №946)

№947

11kg-jával – 8 láda – 3kg marad

13kg-jával – ? láda

 

 

№878, 883, 885, 890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№907, 909, 914, 915

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 923, 929, 930, 933,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№948, 950

2. Magyar nyelv

Az ige . Дієслово

1)        Az ige.Az ige jelentése: a cselekvést kifejező igék.

 

 

 

 

 

2)        A történést kifejező igék.

 

 

 

3)        A létezést kifejező igék.

 

 

 

4)        Az igeidők.

Az ige jelen ideje.

 

 

 

5)        Az ige múlt ideje.

 

 

 

6)        Az ige jövő ideje.

 

 

 

 

7)        Az igekötős igék.

 

 

 

 

8)        Az igekötő helyesírása.

 

 

 

Обовʼязково вивчити правило с.143

3. gyak. 143. old. (a,b)

(переписати речення, підкреслити дієслова ===)

 

Elolvasni a szabályt 144. o.

3. gyak. 145. old. (a,b)

 

 

Elolvasni a szabályt 145. o.

3. gyak. 146. old. (a,b)

 

 

Elolvasni a szabályt 148. o.

méhecskés. gyak. 149. old.

 

 

Elolvasni a szabályt 150,152 o.

3. gyak. 150. old.

 

 

Elolvasni a szabályt 151. o.

2. gyak. 151. old.

1. gyak. 152. old.

 

 

Elolvasni a szabályt 153. o.

3. gyak. 153. old.

 

 

Elolvasni a szabályt 154,155.o.

(всі правила прочитати)

2. gyak. 155. old.

 

2. gyak. 143. old.

 

 

 

 

2. gyak. 144. old. (a,b)

 

 

 

2. gyak. 144. old. (a,b)

 

 

 

5. gyak. 148. old.

 

 

 

 

méhecskés. gyak. 150. old.

 

 

 

4. gyak. 152. old.

 

 

 

 

méhecskés. gyak. 154. old.

 

 

 

 

3. gyak. 155. old.

méhecskés. gyak. 156. old.

 

Irodalmi olvasás
1)   Ellenségek és jóbarátok (Bátay Éva nyomán)

 

2)   Húsvét

 

 

3)   Amikor még kicsi voltam

 

Elolvasni

 

 

Elolvasni

 

Elolvasni

 

 

 

Egy kis illemtan: Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen?      (Elolvasni. Elmondani a tartalmát)

Ukrán nyelv és olvasás
 

Мова

 

1)   Види речень за метою висловлювання. Розповідні. Питальні. Спонукальні

 

2)    Інтонація. Окличні та неокличні речення

 

 

3)    Звертання. Розділові знаки при звертаннях

 

 

4)    Діалог

 

 

 

 

 

Обовʼязково вивчити

правило c. 164.

Впр. 368, 369.

 

Вивчити правило с.170.

Впр. 376.

 

 

Вивчити правило с.172.

Впр. 380. Впр. 382.

 

 

Впр. 389.

 

 

 

Впр. 371.

 

 

 

Впр. 377.

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 401.

 

Читання

 

1)    З дитинства Тараса Шевченка за Степаном Васильченком. Тараса Шевченко «Зацвіла в долоні…», «…Світає…»

 

 

2)    «Зустріч весни» Лідія Нечай-Горбачук. «Ластівка» Анатолій камінчук, «Пташка» Олександр Олесь

 

 

3)    «Все в лісі співає» Василь Сухомлинський. «Скоро сонечко пригріє…» Олександр Олесь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 166-169.

Відповісти на питання

 

 

 

 

с. 174-175. прочитати

 

 

 

 

с. 180-181. прочитати

Відповісти на питання

 

 

 

 

Вивчити любий вірш Тараса Шевченка не з підручника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати

Впр. 392-395.

 

Természetrajz

 

1)   Що таке ланцюг живлення? Рослиноїдні, мясоїдні, всеїдні тварини.

2)   Як охороняти зникаючі рослини? Як охороняти зникаючих тварин? Червона книга України.

3)   Для чого створюють заповідники? Ботанічні сади. Заповідні території рідного краю.

 

 

 

4)   Як працює наш організм? Системи органів тіла людини та їх значення для життя людини. Нервова система.

 

 

5)      Ддя чого потрібні скелет і м’язи? Опорно-рухова система

 

Частину пропускаємо

 

6) Яке значення має шкіра? Гігієна шкіри.

7) Про що повідомляють органи чуття?

(с.128-129)

 

 

(с.130-134)

 

 

 

(с.135-136)

 

 

 

 

 

 

(с.142-146)

 

 

 

 

 

(с.147-148)

 

 

 

 

(с.160-162)

 

(с.163-164)

https://www.youtube.com/watch?v=cAU3lCH-guk&t=762s

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKqPz4qGYtY

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJFLVFLa8tk

 

 

Egyszer volt az élet    (régi mesék a szervezet működéséről)

 

Людина та її організм – Ourboox

https://www.youtube.com/watch?v=dgaovSRHGPQ

https://www.youtube.com/watch?v=jw5MjbGPTLE

https://www.youtube.com/watch?v=-WGJWXuIeGY

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8wjeToz-NQ

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcdcnZZE6ls

 

https://www.youtube.com/watch?v=1A-EV3iRURY

https://www.youtube.com/watch?v=BbwbgHeT5V8

 

Távoktatás  3. osztály (3.rész)

 

  Távoktatás  3. osztály (2.rész)

 

   
N Tantárgy /Téma

Предмет/Тема

Feladatok

Завдання

Pótfeladatok/Érdekességek

Додаткові завдання/Цікавинки

 

1.             Matematika
1)   Розв’язування рівнянь з двома діями.

 

 

 

 

2)   Частини. Позначення частин числа цифрами.

Цю тему ми бачили в онлайн трансляції.

Зверніть увагу дітей, що пр. ½, це щось ціле поділити на 2 і т.п.

 

 

3)   Знаходження числа за його частиною

Тему дуже добре відображає №1036

 

 

4)   Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом випробування.

 

 

 

 

 

 

5)   Ділення з остачею

Остача завжди менша за дільник!!!

(правила с. 161,162.)

 

A varadék mindig kisebb az osztónál!!!

(szabályok 161,162. old.)

 

 

 

 

 

 

№986,993

За зразками виконати всі правобічні рівняння

№999

 

 

Добре переглянути №1007,1008

№1009 виконати

№1015

№1031(письмово)

 

 

 

№1036,1039

№1044

 

 

 

 

№1027,

№1034

Összesen – 76 m

8 ruha – 3 m-jével

13 köpeny – ? m-jével

(3 művelet)

 

 

 

(Зразок: №1048)

№1055

№1050

№1064

№1073

Volt – ? ←――――┐

Elköltött – 3 hr.,¹/5-e ┘←┐

Maradt – ?, ?-vel több    -┘

(3 művelet)

1)   „x” 2) „ –”3) „-”

 

 

№990, 997, 998

 

 

 

 

 

№1016,1017(усний перегляд)

№1024, 1025

№1026

 

 

 

 

 

№1041

№1042, 1043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1075,1074,1094,1090

 

2. Magyar nyelv

 

1)      A főnév. Іменник

A főnév jelentése

 

 

 

 

 

2)      A főnév egyes és többes száma

 

 

 

 

 

3)      A köznév és tulajdonnév.

 

 

 

 

 

4)      A főnév a mondatban.

 

 

5)      Az -ó, -ő, -u, -ú és az -ü, -ű a főnevek végén.

 

 

6)      A melléknév. Прикметник

A melléknév jelentése

 

 

 

 

7)      A melléknév fokozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)      A melléknevek helyesírása.

 

 

Обовʼязково вивчити правило с.157

2. gyak. 147. old. (a,b)

 

 

 

Elolvasni a szabályt 159. o.

méhecskés. gyak. 159. old.

˄

Pl.: fecske-fecskék

 

 

 

Elolvasni a szabályt 160,161(2),162. o.

4. gyak. 161. old.

 

 

1. gyak. 163. old. (a,b)

 

 

Elolvasni a szabályt 164(2) o.

 

 

 

Обовʼязково вивчити правило с.166

3. gyak. 166. old.

 

 

Elolvasni a szabályt 167(2). o.

3. gyak. 167. old. (a,с,d)

 

Pl.:

alap        közép            felső

˄                 ˄

kis         kisebb         legkisebb

 

 

Elolvasni a szabályt 168,169.o.

2. gyak. 169. old.

5. gyak. 169. old.

 

 

 

3. gyak. 158. old.

 

 

 

 

 

2. gyak. 159. old.

 

 

 

 

 

 

1. gyak. 162. old.

( írásban csak  b feladat kell)

 

 

 

5. gyak. 148. old.

 

 

 

 

 

 

 

2. gyak. 166. old.

 

 

 

 

méhecskés. gyak. 154. old.

 

 

 

 

1. gyak. 168. old.

 

 

Irodalmi olvasás

На ціле літо!!!!!!!

1)   A bakkecske és a kos (ukrán népmese)

2)   L. Tolsztoj meséje: A gém, a halak és a rák

3)   A görbe nyírfa (tatár népmese)

4)   Mirkó királyfi meg a táltos paripa (francia népmese)

5)   Virágszemű

6)   Zelk Zoltán: A legnagyobb hazugság

7)   A furfangos tolvaj (Kínai népmese)

8)   A kardszarvú Szenge vitéz (Mongol népmese)

 

Elolvasni

 

 

 

 

 

 

 

3.      Ukrán nyelv és olvasás
 

Мова

 

1)      Що таке текст?

 

 

 

 

2)      Тема тексту. Заголовок. Основна думка

 

 

3)      Будова тексту. Абзац

 

 

 

4)      Текст-розповідь

 

 

 

 

5)      Текст-опис

 

 

 

 

Обовʼязково вивчити

правило c. 184.

Впр.408.

 

 

Вивчити правило с.188(3).

Впр. 411.

 

 

Вивчити правило с.190.

Впр. 416. Впр. 418.

 

 

Вивчити правило с.196.

Впр. 423.

відповіді дати письмово

 

 

Вивчити правило с.202.

Впр. 427.

Знайти і переписати із тексту опис дятла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр.409.

 

 

 

 

Впр. 410.

 

 

 

 

 

 

 

с. 200.

 

 

 

 

с. 205.

 

 

 

 

 

 

Читання

 

1)      «Хліб». Тамара Коломієць

 

 

2)      «Чи є в світі що світліше?» Іванна Блажкевич

«Чому мама так хвалить?» Василь Сухомлинський

 

 

3)    Усний переказ тексту

 

 

4)      «Чи можна перехитрити сонечко» Василь Сухомлинський

 

 

5)      «Соромно перед соловейком» Василь Сухомлинський

 

 

 

 

 

с. 198.

 

с. 206-207. прочитати

Відповісти на питання

 

 

 

 

с.208.

 

с. 212-213. прочитати

Відповісти на питання

 

 

 

с. 220. прочитати

Відповісти на питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

Természetrajz

 

 

 

1)   3 чого складається травна система?

 

 

2)   Що корисно їсти? Правила корисного харчування.

 

 

3)   Що потрібне для дихання? Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

 

4)   Яке значення має кровообіг? Кровоносна система

 

 

 

 

(с.149-151)

 

 

 

(с.152-154)

 

 

 

(с.155-156)

 

 

 

 

(с.157-159)

https://www.youtube.com/watch?v=OuJisTvPDK4

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-chogo-skladaetsya-travna-sistema-174593.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=XhcsSq2xaxo

https://www.youtube.com/watch?v=k0Xdv8cVi3s

https://www.youtube.com/watch?v=UznonzEUODw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ-JQeppjqQ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZSugFVaL1k